Cenník

Vstupné komplexné vyšetrenie 30min.30€
Preventívna prehliadka15€
Io rtg snímok 10€
Odborná konzultácia 10min.10€
Pedostomatolog. ošetrenie do 15 minút25€
Pedostomatolog. ošetrenie do 30 minút50€
Pedostomatolog. ošetrenie do 45 minút75€
Pedostomatolog. ošetrenie do 60 minút100€
Poplatok za nedodržanie termínu30€
Pohot. príplatok/ ošetrenie mimo ord. hodín50€
Anestézia 10€
Ústny retraktor ( Optra Gate)5€
Kofferdam10€
Ionoseal/ Dy-cal5€
Estetická výplň 1-plôšková40€
Estetická výplň 2-plôšková45€
Estetická výplň 3-plôšková50€
MOD plocha (estetická výplň)55€
Domodelovanie incizálnej hrany65€
Rekonštrukcia zuba kompozitným materiálom120€
Skloionomérová výplň- 1 kapsula 50€
Dočasná výplň zuba10€
Dlahovanie zuba20€
Vnútorné bielenie zuba30€
Preendodontická dostavba zuba50€
Symptomatoterapia devitaliz. vložkou20€
Odstránenie nerv.-cievneho zväzku (1 kanálik)10€
Chemomechanický prechod koreňového kanálika40€
Dočasné plnenie k.k. antiseptickou pastou15€
Trvalé plnenie koreňového kanálika40€
Odstránenie nerv.-ciev. zv. a okamžité plnenie (1k.k.)80€
Endo ošetrenie mliečneho zuba (1k.k.)40€
Reendo ošetrenie k.k.- odstránenie výplne (1k.k.)60€
Reendo  ošetrenie k.k.- odstr. čapu/nástroja (1k.k.)70€
Postendodontická dostavba zuba50€
MTA 30€
Nekompl. extr. mliečneho zuba/koreňa20€
Komplikovaná extr. mliečneho zuba/koreňa40€
Nekompl. extr. trvalého 1-kor. zuba/koreňa50€
Nekompl. extr. trvalého viackoreňového zuba/koreňa60€
Komplikovaná extr. trvalého viackor. zuba/koreňa80€
Komplikovaná extrakcia trvalého zuba so separáciou100€
Alveogyl/Gelatamp5€
Frenulotómia50€
Narezanie a odstr. hnisavého ložiska (intraor. incízia)10€
Drenáž rany10€
Antiseptický výplach rany5€
Lokálne ošetrenie gingívy10€
Zošitie okrajov rany20€
Ošetr. zapáleného lôžka po extr. zuba/Alveolotis30€
Fotoprotokol50€
Odtlačok alginátový15€
Odtlačok silikónový25€
3D model50€
Mock-up/Wax-up (1 zub)20€
Dočasná korunka (zhotovená v ambulancii)20€
Dočasná korunka (zhotovená technikom)40€
Trvalá kovoker. korunka/anatomický zirkón (1zub)300€
Ochranná dlaha70€
Adhézny mostík (1zub)150€
Medzerník150€
Čiastočná snímateľná náhrada250€
Celková snímateľná náhrada300€
Scelená náhrada800€
Oprava snímateľnej náhrady100€
Keramická onlay/overlay300€
Kompozitná onlay/overlay250€
Keramická fazeta400€
Dentálna hygiena70€
Inštruktáž a nácvik dentálnej hygieny35€
Airflow35€
Extrúzia/retrúzia100€

Pri výkonoch, kde je časť vyšetrenia preplácaná zdravotnou poisťovňou pacienta, sú ceny uvádzané už ako doplatok pre pacienta.

Cena za ošetrenie v stomatologickej ambulancii M-clinic, za použitia materiálov i liečiv vysokej kvality, a moderných technológií.