Cenník Veľký Biel

Cena za ošetrenie v stomatologickej ambulancii M-clinic, za použitia materiálov i liečiv vysokej kvality, a moderných technológií.

Pri výkonoch, kde je časť vyšetrenia preplácaná zdravotnou poisťovňou pacienta, sú ceny uvádzané už ako doplatok pre pacienta.