Chirurgia

► EXTRAKCIA
Odstránenie zuba sa robí v prípade, ak sa už zub nedá zachrániť. Situácie, ktoré si vyžadujú tento zákrok sú napr. hlboký zubný kaz, komplikovaný zápal zubného lôžka alebo mliečny zub, ktorý nevypadol sám.

► RESEKCIA
Realizuje sa pri zápalových procesoch v oblasti hrotu koreňa, ktorý už nie je možné ošetriť endodonticky, teda preliečením koreňových kanálikov. Odstráni sa koncová časť koreňa zuba so všetkými zápalovými ložiskami.

► REPLANTÁCIA
Po nehode alebo úraze môže dôjsť k strate zuba. Ak zub ani kosť nie sú poškodené, je možné takýto zub vrátiť späť na jeho pôvodné miesto.

► IMPLANTÁTY
Po strate zuba nevzniká iba neestetická medzera, ale dochádza aj k zhoršenej funkcii chrupu. Organizmus sa snaží prázdne miesto zaplniť, alebo môže začať ustupovať kosť a mnohé iné. Moderným riešením náhrady chýbajúceho zuba je práve implantát.

► SINUS LIFTING
Keď je v mieste implantácie nedostatok kosti, pristupuje sa k zákroku, ktorý sa označuje ako sinus lift. Toto miesto sa vyplní špeciálnym materiálom, ktorý náš organizmus premení na kosť a implantát sa dá ukotviť aj na mieste, kde to predtým nebolo možné.

► FRENULOTÓMIA
Odstraňuje alebo upravuje sa ňou uzdička na hornej alebo dolnej pere, prípadne pod jazykom. Tento úkon sa robí v prípadoch, keď uzdička svojím nadmerným ťahom poškodzuje parodont a zvyšuje zachytávanie zubného plaku.